Moico x Survival Race

Regulamin

#PróbujNowego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich skorzystać można z promocji.

 

2

Promocja jest organizowana przez Survival Race - firma Brento sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ożynowej 51A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000492338, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8992749744  (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 

3

Promocja trwa od 5 do 31 marca 2018 r. do godz. 23:59.

 

4

Promocja jest ograniczona terytorialnie do zasięgu sygnału sieci światłowodowej organizatora Internet Union S.A. - wykaz lokalizacji i zasięgu terytorialnego jest dostępny na stronie www.moico.pl

 

UCZESTNICY PROMOCJI

 

1

Promocja jest skierowana do osób fizycznych będących abonentami operatora telekomunikacyjnego MOICO (Internet Union S.A. z/s we Wrocławiu 54-029, ul. Złotnickiej 28).

 

Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest spełnienie następujących warunków łącznie:

 

 

- posiadanie statusu abonenta MOICO (zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Internet Union S.A.),

 

- zarejestrowanie profilu na www.survivalrace.pl.

 

- zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu promocji oraz Regulaminu biegu Survival Race.

 

 

 

 

 

WARUNKI PROMOCJI

 

1

W ramach promocji Uczestnik otrzymuje rabat na bieg Survival Race w wysokości 20 zł.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

Uczestnik promocji może w każdym czasie zrezygnować z promocji w okresie promocji.

 

2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług akcji Survival Race.

 

3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania promocji.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.moico.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2018 r.

PROMOCJA

POLECAJ MOICO i płać mniej!

Promocja

Płać, ile chcesz

Przełam lody z MOICO

Przełam lody z MOICO

GREETTEST

Koniec testów GREET!

Enjoy life

Zgarnij grę od ROCKA

Pakiet

Wiesz co jest cięte?

enjoy life

MOICO x CDA.pl

Moico x Survival Race

Regulamin

enjoy company

Razem nawet do 6 miesięcy gratis

Podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu Biura Obsługi Klienta. Przechodzimy w tryb pracy zdalnej. Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod mailem i telefonem. | Informujemy, że w dniu 08.04 i 10.04 w godzinach 8:00-14:00 zaplanowano prace modernizacyjne przy ulicach: Chałupnicza 57, Chałupnicza 63 i Węgliniecka 7. Przerwa w usługach może potrwać 15-25 minut. | |